Update feb’22 bouw school Isoka

Graag houden wij onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte van de vorderingen van de bouw van het schoolgebouw in Isoka.

School Isoka feb22Na de succesvolle realisatie van de fundering en de muren voor het schoolgebouw in december vorig jaar, is het werk inmiddels flink opgeschoten. Het dak zit er op en de ramen en deuren zijn geplaatst. Vervolgens zal begonnen worden met de aanleg van elektra in het schoolgebouw.

De verwachting is dat de bouw van de school eind april zal zijn afgerond. Via de website en facebook zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van de bouw van het schoolgebouw.