Project Isoka

In januari 2011 is de stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” begonnen met de ondersteuning van een project voor de opvang van straatkinderen in Isoka.

Straatkinderen Isoka naar school Het gaat om een schoolproject in Isoka voor tieners die op straat rondhangen en kinderen die om één of andere reden niet naar de gewone school kunnen. Het schooltje bestaat sinds 2006 en is opgezet door de parochie van Isoka in het noorden van Zambia. In Isoka hangen veel kinderen op de markt rond die in aanraking komen met drugs en kleine criminaliteit. Veel kinderen hebben geen stabiele thuissituatie door ziekte, dood of armoede van de ouders. Ze zijn van school gegaan, omdat er geen geld was om een uniform en boeken te kopen, of omdat ze hun ouders moesten helpen met het verkrijgen van inkomen, of omdat ze voor hun zieke ouders of voor broertjes en zusjes moesten zorgen.

Schoolklas Isoka Ook zijn er kinderen die mogelijk wel een stabiele thuissituatie hebben, maar die uit het reguliere onderwijs zijn geraakt, doordat ze geen schoolverklaring van hun vorige school hebben. Zonder schoolverklaring van je vorige school, word je niet aangenomen op een nieuwe school. Al deze kinderen kunnen op het schooltje terecht, waar ze elke morgen les krijgen in de basisvakken van de lagere school. Aan het einde van de ochtend gaan ze samen sporten. Daarnaast doen ze soms speciale projecten zoals bijvoorbeeld een project over het belang van bomen en bossen. Hiervoor hebben zij zelf bomen gepland in de buurt van de school welke zij zelf verzorgen.

In 2018 stonden 62 leerlingen ingeschreven voor lessen; 39 meisjes en 23 jongens. Elk van de drie semesters krijgen de leerlingen pen, potlood en een paar schriften, zeep en één set kleren. Doelstelling van het project is om de leerlingen weer enthousiast te maken om verder te leren en zich te kwalificeren om het vervolgens verder te gaan in het reguliere onderwijs.

Timmerklas school Isoka Er is ook een timmerwerkplaatsje waar de oudere jongens training kunnen krijgen. Voor sommige oudere jongens is dat een goede oplossing. Ze leren nu kleine stoeltjes te maken en kapot meubilair te repareren.

Een belangrijke doelstelling van het project is ook om de kinderen die een bepaald basisniveau hebben bereikt, in te laten stromen in het reguliere onderwijs. In 2018 waren dit 22 kinderen.

De stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” evalueert iedere jaar de resultaten en benodigde middelen van het project.