Bestuur

v.l.n.r. Martin Ineke Paul Marleen Hans Harold en RenéHet bestuur van de Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” heeft zich tot doel gesteld om de gedoneerde gelden aan de stichting zo optimaal mogelijk aan te wenden voor de ondersteuning van de weeshuizen en projecten in Zambia en de overhead kosten te minimaliseren.
Zo wordt deze website in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden, en worden de werkzaamheden van de individuele bestuursleden zoals bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en fondsenwerving kosteloos uitgevoerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

[table id=1 /]

Het bestuur houdt nauwe contacten met andere organisaties en instanties die zich bezighouden met het ontwikkelingswerk in Zambia.

Indien u geïnteresseerd bent in het beleidsplan van de stichting, dan kunt u dit nalezen door op de volgende link te drukken.
 – Beleidsplan Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” 

Indien u geïnteresseerd bent in het jaarverslag van de stichting met een overzicht van onze activiteiten en de verantwoording, dan kunt u dit nalezen door op de volgende link te drukken.
 – Jaarverslag Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”