Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” bestaat 20 jaar !

Al weer 20 jaar geleden, op 8 maart 2004 om precies te zijn, is de Stichting “Lange leve het Zambiaanse kind” opgericht met als doelstelling het ondersteunen van projecten gericht op de verbetering van de situatie van (wees)kinderen in Zambia.

Op initiatief van het echtpaar Marleen Kramer en Hans Konig is samen met zes studiegenoten uit Wageningen die gezamenlijk het bestuur vormen, de stichting tot stand gekomen. Marleen en Hans hebben zelf twee kinderen uit Zambia geadopteerd in de tijd dat zij daar woonden en werkten. Na een bezoek in 2003 aan Ndola bleek dat het betreffende weeshuis niet meer in staat was om weeskinderen op te vangen en te verzorgen door het gebrek aan geld voor de lopende kosten van het weeshuis. Om hiervoor de financiële middelen bij elkaar te brengen is toen de Stichting “Lange leve het Zambiaanse kind” opgericht. Dit was dan ook het eerste project van de stichting.

Door de vele contacten die Marleen en Hans in Zambia hadden, kwamen daar al snel andere projecten bij. Sinds 2008 wordt het Antonella’s Transithome in de plaats Chinsali ondersteund. Hier worden  kinderen opgevangen in de leeftijdsgroep van 0-5 jaar. Terwijl het kind in het weeshuis verblijft, wordt op zoek gegaan naar een definitieve oplossing. Soms gaat het kind dan terug naar een familielid dat voor het kind kan zorgen. In andere gevallen wordt er binnen Zambia een pleeggezin gezocht of een mogelijkheid tot adoptie.

In Isoka wordt vanaf 2011 een project ondersteund voor de opvang en onderwijs van straatkinderen. Vaak hebben de ouders van deze kinderen geen geld om de kinderen naar school te laten gaan in verband met de kosten voor het uniform, schrijfgerei en boeken. Deze kinderen vielen dan uit bij het reguliere onderwijs.  Door deze kinderen  weer onderwijs en speciale begeleiding te geven om hun opgelopen achterstand op school weer in te halen, kunnen zij na enige tijd weer deelnemen in het reguliere onderwijs.

In eerste instantie werd hiervoor een gebouwtje gebruikt van de plaatselijke parochie, maar omdat dit niet geheel voldeed en ook vaak voor andere zaken gebruikt moest worden, moest worden uitgekeken naar een andere oplossing. In 2021 is met behulp van de stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” een nieuw schoolgebouw gebouwd met drie klaslokalen welke in 2022 is opgeleverd.

 

Vanaf oktober 2012 wordt ook in Kabwe een scholingsproject voor kinderen in de krottenwijk Makululu ondersteund. Naast de realisatie van een schoolgebouw  en ondersteuning van de vaste lasten, kunnen ook de benodigde leermiddelen door de ondersteuning van de stichting aan de kinderen worden verstrekt.

Daarnaast worden ook allerlei kleinere projecten ondersteund wat varieert van schoolgeld voor kinderen in het voortgezet onderwijs tot medische verzorging, transport, een nieuwe watertank, speeltoestellen en inventaris. U kunt hier op de website langlevehetzambiaansekind.nl meer over lezen.

Als bestuur zijn wij zeer dankbaar dat we dit al 20 jaar kunnen doen met behulp van onze donateurs en sponsoren. Zonder deze (periodieke) giften en initiatieven (verjaardag- en bruiloft-giften, koningsdag, schoolprojecten, kerkelijke acties e.d) zouden we deze ondersteuning van de kinderen in Zambia niet waar kunnen maken. Wij hopen dan ook dat wij in de komende 20 jaar (?) weer op zowel oude als nieuwe donateurs kunnen rekenen. U kunt ons hierbij helpen door dit bericht te delen met familie, vrienden en bekenden (bijvoorbeeld via de deelknoppen aan de zijkant van dit bericht). Heel hartelijk bedankt hiervoor.

Harold,
Martin,
Paul,
Hans,
René,
Hans,
Ineke,
Marleen.