Home

Stichting lange leve het Zambiaanse kind : Janet die wordt vastgehouden door verzorgster AgnesDe Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” is opgericht met als doel het inzamelen van financiële middelen voor de ondersteuning van (wees)kinderen in Zambia. Een belangrijke activiteit is de ondersteuning van weeshuizen in Zambia,  zoals het “Transit home van de Childcare and Adoption Society” in Ndola (Zambia) en het Antonella’s Transithome in de plaats Chinsali . Dit zijn een kleine weeshuizen die kinderen tussen de 0 en 5 jaar een tijdelijk veilig onderkomen bieden.
Terwijl het kind in het weeshuis verblijft, wordt op zoek gegaan naar een definitieve oplossing. Soms gaat het kind dan terug naar een familielid dat voor het kind kan zorgen, of er wordt een pleeggezin gezocht. Ook adoptie komt voor aan zowel Zambiaanse als buitenlandse pleegouders.
In Isoka wordt vanaf 2011 een project ondersteund voor de opvang en onderwijs van straatkinderen. Vanaf oktober 2012 wordt in Kabwe een scholingsproject voor kinderen in de krottenwijk Makululu ondersteund.

De stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” is opgericht door het  echtpaar Marleen Kramer en Hans Konig, twee van de zeven bestuursleden van de stichting. Marleen en Hans hebben zelf twee Zambiaanse kinderen uit het weeshuis in Ndola geadopteerd, in de tijd dat zij in Zambia woonden en werkten. Nadat zij weer in Nederland gingen wonen, brachten zij regelmatig een bezoek aan Zambia. Een vast onderdeel van deze vakanties in Zambia was dan een bezoek aan het weeshuis in Ndola.

BartTijdens het bezoek in 2003 bleek er een grote financiële nood te zijn ontstaan bij het weeshuis in Ndola. Een paar sponsors, die jaren lang de operationele kosten (ca. $ 15.000,- per jaar) hadden gefinancierd, stopten met de sponsoring. Hierdoor kon het weeshuis niet langer op volle capaciteit draaien. In 2003 was er nog slechts geld om 12 kinderen op te vangen in plaats van de maximaal 30 kinderen. Terwijl het aantal kinderen, dat hulp nodig heeft juist toeneemt vanwege aids en toenemende armoede. Voeding, medische zorg en begeleiders konden niet langer betaald worden. In december 2003 verscheen er in de Zambiaanse krant “Times of Zambia” een artikel waarin werd vermeld dat de financiële nood in het weeshuis zo groot was geworden dat de kinderen niet genoeg te eten hadden. Actie was gewenst.

Daarom is in de lente van 2004 de Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” opgericht. De hoofddoelstelling van deze stichting is:

Het ondersteunen van projecten gericht op de verbetering van de situatie van (wees)kinderen in Zambia.

NkondeDe stichting wil een structurele bijdrage leveren aan de operationele kosten van de ondersteunde weeshuizen, om zo ook gedurende een langere periode de opvang van de kinderen te kunnen waarborgen. Daarnaast zijn er vele contacten in Zambia die het mogelijk maken om zeer effectief andere projecten te ondersteunen die gericht zijn op de verbetering van de situatie van kinderen in Zambia. Op een bevolking van ca. 10,5 miljoen inwoners zijn er maar liefst naar schatting 1 miljoen weeskinderen die veelal een tekort aan de meest primaire basisbehoeften hebben. Zambia behoort immers tot één van de armste landen van de wereld.

anbiDe stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het mogelijk is dat donateurs aan de stichting hun donaties kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Indien u hierover nadere informatie wilt, neem dan contact op met de penningmeester van onze stichting.

De stichting werkt met nagenoeg geen overheadkosten. Uw donatie wordt op de plaats van bestemming optimaal aangewend voor de ondersteuning van het Zambiaanse kind.