Schoenen voor schoolkinderen

Dankzij het scholingsproject in Isoka lukt het om veel kinderen die eerst geen mogelijkheid hadden om naar school te gaan, weer op het niveau te brengen zodat zij weer in het reguliere onderwijs kunnen instromen.

Als de kinderen dan na al hun vele inspanningen het vereiste niveau hebben gehaald, krijgen zij vanuit het scholingsproject nieuwe schoenen. Schoenen zijn namelijk nodig om naar een reguliere school te kunnen gaan. Voor veel gezinnen van deze kinderen zijn deze extra kosten niet op te brengen. Met de hulp van het scholingsproject lukt het vervolgens wel om de kinderen op de reguliere school te laten instromen.