Verslag school Isoka

Elk jaar stuurt Mary, coördinator van de school in Isoka een jaarverslag over het afgelopen jaar. Zij rapporteerde dat in het afgelopen schooljaar er 75 leerlingen les kregen, waarvan 36 meisjes en 39 jongens. Ze kregen les van 3 leraren, dus elke leraar heeft maar 25 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen kan zijn. Bij het aannemen van nieuwe leerlingen wordt altijd gekeken of de kinderen het echt nodig hebben om op deze school te komen. De school is alleen voor kwetsbare kinderen die geen ouders hebben of wiens ouder(s), verzorgers weinig geld hebben. Onderdeel van het aannameproces is daarom een huisbezoek. De school wil ook een goede binding met de gemeenschap en daarom is het ook belangrijk om de ouders te betrekken bij het schoolproces. Tijdens het eerste trimester werden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een bijeenkomst waar over verschillende onderwerpen werd besproken.

Huisbezoek voor leerling school Isoka
Lerares op huisbezoek

Ook is er door de school een bijeenkomst georganiseerd met de hoofdonderwijzers van de scholen in de omgeving waar de kinderen naar doorstromen als ze goede resultaten bereiken. Dit was een belangrijke bijeenkomst. De hoofdonderwijzers adviseerden de leraren van het project om de scholen te bezoeken waar de kinderen terecht komen voor een follow up, om te zien hoe het met de kinderen gaat. Ook zegden de hoofdonderwijzers van de andere scholen toe om de leraren van de projectschool handboeken voor leraren en leerlingen te geven.