Bouw school Isoka vordert gestaag

Nadat in juli begonnen kon worden met de bouw van het schoolgebouw in Isoka werd eerst gestart met het maken van een waterput. Hiervoor moest flink diep geboord worden en uiteindelijk werd op 90 meter diepte voldoende water gevonden om de waterpomp te kunnen plaatsen. Het water is nodig voor het sanitair-gebouw dat naast het nieuwe schoolgebouw met de drie leslokalen gebouwd zal worden. Ook kan de waterput direct gebruikt worden voor de bouw van het schoolgebouw.

 

De aanleg van het boorgat en de plaatsing van de waterpomp is inmiddels afgerond. Zie het onderstaande filmpje voor het resultaat.

 

Inmiddels is gestart met de bouw van het schoolgebouw. De fundering is geplaatst en ook de aanleg van de zogeheten slab (de basisplaat waarop de school zal worden gebouwd) is inmiddels afgerond. De verwachting is dat het schoolgebouw in het eerste kwartaal van 2022 zal worden opgeleverd. Via de website, facebook en de nieuwsbrief zullen we over de voortgang van de bouw rapporteren.