Projectvoorstel schoolgebouw Isoka

Op de bestuursvergadering in november 2020 is door het bestuur van Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” een nieuw project geïnitieerd voor de bouw van een nieuw schoolgebouw met drie klaslokalen voor onderwijs aan de straatkinderen in Isoka.

Sinds 2011 ondersteunt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” reeds de lopende kosten van het scholingsproject in Isoka. Jaarlijks wordt een bedrag gegeven aan het project voor het salaris van de leraren en voor schriften, pennen en andere schoolbenodigdheden voor de kinderen. Dankzij dit project ontvangen elk jaar ongeveer 70 kansarme straatkinderen onderwijs. Elk jaar stromen er rond de 20 kinderen door naar het reguliere lagere onderwijs. Het project ondersteunt vervolgens deze kinderen met het benodigde uniform en schoolbenodigdheden. Er zijn in de afgelopen jaren al veel kinderen vanuit dit project doorgestroomd naar het reguliere onderwijs en een aantal hebben inmiddels de middelbare school afgerond.

Behoefte aan een eigen schoolgebouw

Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van de gemeenschapshal van de parochie waarin twee ruimten beschikbaar zijn. Echter als andere groepen binnen de parochie de ruimten willen gebruiken, kunnen de lessen niet doorgaan. Dit komt steeds vaker voor. Hierdoor wordt op allerlei momenten de scholing onderbroken, wat natuurlijk niet in het belang is van de kinderen. Omdat het scholingsproject bewezen heeft in een behoefte te voorzien en al jaren stabiel ongeveer 70 kinderen les geeft, is er behoefte aan een eigen schoolgebouw. Dit schoolgebouw kan op het terrein van de parochie gebouwd worden en zal dan exclusief voor de scholingsactiviteiten gebruikt kunnen worden. Het beoogde schoolgebouw heeft drie klaslokalen. 
Bij de school zal ook een toiletgebouw moeten komen met een eigen watervoorziening door het boren van een waterput, van waaruit water kan worden opgepompt.

Uitvoering en monitoring

De bouw van de school zal gebeuren onder verantwoordelijkheid en leiding van de non-gouvernementele organisatie ‘Orphan support programme/Home based care’ die verbonden is aan de parochie St. Marc vallend onder het Bisdom Mpika, Zambia. De programma coördinator is Mary Mwansa waar de stichting goede contacten mee onderhoudt.

De totale kosten van het project zijn gecalculeerd op € 26.750,- . Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” heeft zich tot doel gesteld om dit bedrag bijeen te brengen door meerdere funding-initiatieven te gaan ontplooien.

Mary Mwansa zal met regelmaat rapporteren over de behaalde resultaten en de financiën aan stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”.
De stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” zal haar donateurs op de hoogte houden door middel van nieuwsbrieven en de website. 

Meer informatie over het sinds 2011 lopende scholingsproject in Isoka is te vinden op de project pagina Project Isoka