Corona in Zambia

Ook in Zambia heeft inmiddels het Corona / Covid-19 virus toegeslagen. Volgens de officiële cijfers van het Ministerie van Gezondheid in Zambia zijn er thans (18 april 2020) 57 besmettingen en 2 mensen aan het virus overleden.

Net als in andere landen worden ook in Zambia maatregelen genomen om verspreiding van het virus te beperken. Naast het  beperken van reizen, het sluiten van horeca, openbare gebouwen en kantoren zijn ook de scholen gesloten.

Ook worden het afstand houden en de algemene hygiënische maatregelen gestimuleerd. Dat dit in een land als Zambia erg lastig is, laat zich raden. Daarnaast wordt ook gevreesd voor de economische gevolgen en impact op de arme bevolking. Zo is een belangrijke inkomensbron van Zambia door de sluiting van de kopermijnen (Zambia is de grootste exporteur van koper in Africa) komen te vervallen.

Wat de impact is van deze maatregelen op de diverse projecten die wij ondersteunen in Zambia kunt u lezen in de Nieuwsbrief-49 van april 2020.