Project alfabetisering in Isoka 2017

Mede dankzij de steun van stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” loopt het initiatief van het alfabetiseringsproject in Isoka al een aantal jaren.

Het algemene doel van het alfabetiseringsproject is het bieden van ondersteuning aan minder bevoorrechte kinderen in de gemeenschap van Isoka door middel van morele en educatieve ondersteuning. Sinds de start van het project is het zeer gunstig gebleken voor de benadeelde en kwetsbare kinderen van de Isoka gemeenschap.

Kinderen die buiten het reguliere onderwijs vallen worden opgevangen en volgen een schoolleerplan conform het reguliere schoolsysteem in Zambia van grade 1 tot en met 4 (ongeveer groep 3 tot en met 7 van ons basisschool systeem).  Bijkomend wordt  er tijdens de lessen ook aandacht besteed aan gezondheid en algemene opvoeding. Steeds meer kinderen die meedoen, stromen daarna door naar het reguliere onderwijs.

In 2017 deden ongeveer 80 kinderen (43 meisjes en 37 jongens) mee aan het alfabetiseringsproject. De kinderen en de docenten werden voorzien van het noodzakelijke lesmateriaal zoals flip-overs, papier, markers, voorbereidende boeken, krijt, pennen en andere leermiddelen.

Dit jaar zijn 21 leerlingen (11 jongens en 10 meisjes) zo goed opgeleid dat zij na toetsing in konden stromen in het reguliere onderwijs.

Ook de doorstroming vanuit de lagere klassen  loopt goed.

Inmiddels zijn ook
al 10 kinderen die eerder het
alfabetiseringsonderwijs hebben gevolgd doorgestroomd naar de middelbare school.

In januari 2018 begint weer een nieuw schooljaar voor het  alfabetiseringsproject.