Schoolgebouw Makululu gereed gekomen en in gebruik genomen

Schoolgebouw Makululu In 2015 is het schoolgebouw in Kabwe in de wijk Makululu afgebouwd en in gebruik genomen. Dit is een project waar jarenlang aan gewerkt is door onder meer de Italiaanse leken missionaris Amalia met wie de de stichting goede contacten onderhoud. Mede met een donatie van onze stichting kon het gebouw worden afgebouwd.

Schoolgebouw MakululuIn het schoolgebouw bevinden zich twee leslokalen waar verschillende groepen kinderen les in kunnen volgen, zodat ze van daaruit door kunnen stromen naar een reguliere school. De ouders van de kinderen moeten een minimale bijdrage geven om de leraren te betalen. Vrouwen uit de gemeenschap zelf geven de kinderen les.

Schoolgebouw Makululu

Ook krijgen de kinderen twee keer per week een maaltijd.

Schoolgebouw Makululu

Bij de feestelijke opening worden de schoolspullen door Amalia aan de kinderen uitgereikt.

Schoolgebouw Makululu

Vanuit de lokale gemeenschap is er met veel enthousiasme aan bijgedragen om dit project tot een goed einde te brengen. Er is ook veel dankbaarheid bij ouders en kinderen voor alle inspanningen en bijdragen die dit hebben mogelijk gemaakt.

De stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” is dan ook blij dat zij kon bijdragen aan deze ontwikkeling door middel van de ondersteuning van dit project.