Bestuur

v.l.n.r. Martin Ineke Paul Marleen Hans Harold en RenéHet bestuur van de Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” heeft zich tot doel gesteld om de gedoneerde gelden aan de stichting zo optimaal mogelijk aan te wenden voor de ondersteuning van de weeshuizen en projecten in Zambia en de overhead kosten te minimaliseren.
Zo wordt deze website in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden, en worden de werkzaamheden van de individuele bestuursleden zoals bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en fondsenwerving kosteloos uitgevoerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ir Harold van der ValkBestuurslidProjectbegeleider FAO (Verenigde Naties Voedsel en Landbouworganisatie)
Ir Ineke KoeneBestuurslidMarktonderzoeker bij een Market Intelligence bedrijf
Ir Paul SchepBestuurslidOperational Auditor bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Ir Martin SouerBestuurslidCoördinator Bedrijfsinformatie bij een samenwerkingsverband van 9 gemeenten
Ir Hans van TartwijkBestuurslidDocent Hogeschool Van Hall Larenstein (onderdeel Wageningen Universiteit)
Ir René KlinkenbergBestuurslidBusiness & Informatie Architect / ICT adviseur bij een financiële dienstverlener
Mr Ir Marleen KramerVoorzitterVan 1985 tot 1997 werkzaam geweest in Zambia op het gebied van plattelands- ontwikkeling. Nu, juridisch begeleider van asielzoekers.
Drs Hans KonigSecretaris /
Penning-
meester
Consultant vastgoed en zelfstandig projectontwikkelaar

Het bestuur houdt nauwe contacten met andere organisaties en instanties die zich bezighouden met het ontwikkelingswerk in Zambia. Zo is de voorzitter van de stichting ook betrokken bij de Werkgroep Zambia / Zambia Nieuwsbrief

Indien u geïnteresseerd bent in het beleidsplan van de stichting, dan kunt u dit nalezen door op de volgende link te drukken.
 – Beleidsplan Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” 2018

Indien u geïnteresseerd bent in het jaarverslag van de stichting met een overzicht van onze activiteiten en de verantwoording, dan kunt u dit nalezen door op de volgende link te drukken.
 – Jaarverslag Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” 2017