Scholingsproject Isoka boekt in 2018 goede resultaten

In het jaar 2018 heeft het scholingsproject in Isoka weer mooie resultaten opgeleverd.

literacyclass2018

Veel kwetsbare kinderen hebben geprofiteerd van dit initiatief.
Sommige van de leerlingen die aan dit programma begonnen, zitten nu ook op middelbare scholen en anderen hebben dit zelfs al afgerond. Dit is van belang  voor het welzijn van de gemeenschap van Isoka en omgeving en draagt bij aan de vermindering van het analfabetisme.

Hieronder is een link opgenomen naar het PDF bestand met het gehele jaarverslag van 2018 van dit project zoals de Stichting dit heeft ontvangen van de coördinator in Isoka.

Jaarverslag 2018 Scholingsproject Isoka

Hieronder nog wat foto’s van de afsluiting van het schooljaar in Isoka. De kinderen krijgen wat te drinken en eten en de kinderen die door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs worden bekend gemaakt. Dit jaar slaagden 22 kinderen om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.