Goede resultaten schoolproject Isoka

In Isoka is in 2016 het project voortgezet waarbij onderwijs wordt gegeven aan straatkinderen en kinderen die uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen. De donatie wordt gebruikt voor leermaterialen voor de leraren en de leerlingen, twee keer een set kleren en zeep,en een kerstmaaltijd voor de leerlingen en een vergoeding voor de leraren. Kinderen die doorstromen naar de reguliere overheidsscholen worden geholpen met de noodzakelijke schoolbenodigdheden en schooluniformen.

In 2016 namen 95 kinderen, waarvan 50 meisjes en 45 jongens, deel aan het lesprogramma. Dat is ruim meer dan de 68 kinderen die in 2015 naar de school kwamen. De kinderen krijgen vijf ochtenden in de week een lesprogramma. Van deze kinderen konden bij het einde van het jaar 19 voldoende lezen, schrijven en rekenen om in het reguliere onderwijs in te stromen in 2017. Vorig jaar waren dat nog 14 kinderen. Vorig jaar had voor het eerst een jongen die deel had genomen aan deze literacy class het diploma van de middelbare school gehaald. Dit jaar hebben nog twee jongens dit diploma gehaald. De kinderen krijgen les van drie onderwijzers. Eén van deze onderwijzers heeft een volledig onderwijsbevoegdheid; één is in opleiding en de derde heeft de basiscursussen gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *